logo
   

Overige vangsten in 2008

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Koolmees 64 22 42
2 Merel 46 23 23
3 Tjiftjaf 39 16 23
4 Winterkoning 30 15 15
5 Zwartkop 54 39 15
6 Roodborst 41 28 13
7 Pimpelmees 26 14 12
8 Kleine Karekiet 28 17 11
9 Zanglijster 24 16 8
10 Vink 14 8 6
11 Fitis 12 8 4
12 Heggenmus 8 4 4
13 Rietzanger 6 3 3
14 Bosrietzanger 4 2 2
15 Goudhaan 8 6 2
16 Staartmees 16 14 2
17 Tuinfluiter 9 7 2
18 Baardmannetje 4 3 1
19 Blauwborst 1 1
20 Boomkruiper 6 5 1
21 Groenling 13 12 1
22 Grote Bonte Specht 5 4 1
23 Ijsvogel 3 2 1
24 Rietgors 4 3 1
25 Braamsluiper 3 3
26 Buizerd 19 19
27 Gaai 2 2
28 Gekraagde Roodstaart 1 1
29 Grasmus 2 2
30 Havik 10 10
31 Houtduif 1 1
32 Koperwiek 2 2
33 Matkop 1 1
34 Putter 2 2
35 Ringmus 1 1
36 Snor 2 2
37 Sperwer 15 15
38 Spotvogel 2 2
39 Sprinkhaanzanger 1 1
40 Witgesterde Blauwborst 2 2
41 Witte Kwikstaart 2 2
42 Zwarte Mees 5 5
Eindtotaal 538 344 194