logo
   

Overige vangsten in 2008

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Zwartkop 54 39 15
2 Roodborst 41 28 13
3 Merel 46 23 23
4 Koolmees 64 22 42
5 Buizerd 19 19
6 Kleine Karekiet 28 17 11
7 Tjiftjaf 39 16 23
8 Zanglijster 24 16 8
9 Sperwer 15 15
10 Winterkoning 30 15 15
11 Pimpelmees 26 14 12
12 Staartmees 16 14 2
13 Groenling 13 12 1
14 Havik 10 10
15 Fitis 12 8 4
16 Vink 14 8 6
17 Tuinfluiter 9 7 2
18 Goudhaan 8 6 2
19 Boomkruiper 6 5 1
20 Zwarte Mees 5 5
21 Grote Bonte Specht 5 4 1
22 Heggenmus 8 4 4
23 Baardmannetje 4 3 1
24 Braamsluiper 3 3
25 Rietgors 4 3 1
26 Rietzanger 6 3 3
27 Bosrietzanger 4 2 2
28 Gaai 2 2
29 Grasmus 2 2
30 Ijsvogel 3 2 1
31 Koperwiek 2 2
32 Putter 2 2
33 Snor 2 2
34 Spotvogel 2 2
35 Witgesterde Blauwborst 2 2
36 Witte Kwikstaart 2 2
37 Gekraagde Roodstaart 1 1
38 Houtduif 1 1
39 Matkop 1 1
40 Ringmus 1 1
41 Sprinkhaanzanger 1 1
42 Blauwborst 1 1
Eindtotaal 538 344 194