logo
   

Overige vangsten in 2008

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Koolmees 64 22 42
2 Zwartkop 54 39 15
3 Merel 46 23 23
4 Roodborst 41 28 13
5 Tjiftjaf 39 16 23
6 Winterkoning 30 15 15
7 Kleine Karekiet 28 17 11
8 Pimpelmees 26 14 12
9 Zanglijster 24 16 8
10 Buizerd 19 19
11 Staartmees 16 14 2
12 Sperwer 15 15
13 Vink 14 8 6
14 Groenling 13 12 1
15 Fitis 12 8 4
16 Havik 10 10
17 Tuinfluiter 9 7 2
18 Goudhaan 8 6 2
19 Heggenmus 8 4 4
20 Boomkruiper 6 5 1
21 Rietzanger 6 3 3
22 Grote Bonte Specht 5 4 1
23 Zwarte Mees 5 5
24 Baardmannetje 4 3 1
25 Bosrietzanger 4 2 2
26 Rietgors 4 3 1
27 Braamsluiper 3 3
28 Ijsvogel 3 2 1
29 Gaai 2 2
30 Grasmus 2 2
31 Koperwiek 2 2
32 Putter 2 2
33 Snor 2 2
34 Spotvogel 2 2
35 Witgesterde Blauwborst 2 2
36 Witte Kwikstaart 2 2
37 Blauwborst 1 1
38 Gekraagde Roodstaart 1 1
39 Houtduif 1 1
40 Matkop 1 1
41 Ringmus 1 1
42 Sprinkhaanzanger 1 1
Eindtotaal 538 344 194