logo
   

Overige vangsten in 2008

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Zwartkop 54 39 15
2 Zwarte Mees 5 5
3 Zanglijster 24 16 8
4 Witte Kwikstaart 2 2
5 Witgesterde Blauwborst 2 2
6 Winterkoning 30 15 15
7 Vink 14 8 6
8 Tuinfluiter 9 7 2
9 Tjiftjaf 39 16 23
10 Staartmees 16 14 2
11 Sprinkhaanzanger 1 1
12 Spotvogel 2 2
13 Sperwer 15 15
14 Snor 2 2
15 Roodborst 41 28 13
16 Ringmus 1 1
17 Rietzanger 6 3 3
18 Rietgors 4 3 1
19 Putter 2 2
20 Pimpelmees 26 14 12
21 Merel 46 23 23
22 Matkop 1 1
23 Koperwiek 2 2
24 Koolmees 64 22 42
25 Kleine Karekiet 28 17 11
26 Ijsvogel 3 2 1
27 Houtduif 1 1
28 Heggenmus 8 4 4
29 Havik 10 10
30 Grote Bonte Specht 5 4 1
31 Groenling 13 12 1
32 Grasmus 2 2
33 Goudhaan 8 6 2
34 Gekraagde Roodstaart 1 1
35 Gaai 2 2
36 Fitis 12 8 4
37 Buizerd 19 19
38 Braamsluiper 3 3
39 Bosrietzanger 4 2 2
40 Boomkruiper 6 5 1
41 Blauwborst 1 1
42 Baardmannetje 4 3 1
Eindtotaal 538 344 194