logo
   

Overige vangsten in 2008

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Baardmannetje 4 3 1
2 Blauwborst 1 1
3 Boomkruiper 6 5 1
4 Bosrietzanger 4 2 2
5 Braamsluiper 3 3
6 Buizerd 19 19
7 Fitis 12 8 4
8 Gaai 2 2
9 Gekraagde Roodstaart 1 1
10 Goudhaan 8 6 2
11 Grasmus 2 2
12 Groenling 13 12 1
13 Grote Bonte Specht 5 4 1
14 Havik 10 10
15 Heggenmus 8 4 4
16 Houtduif 1 1
17 Ijsvogel 3 2 1
18 Kleine Karekiet 28 17 11
19 Koolmees 64 22 42
20 Koperwiek 2 2
21 Matkop 1 1
22 Merel 46 23 23
23 Pimpelmees 26 14 12
24 Putter 2 2
25 Rietgors 4 3 1
26 Rietzanger 6 3 3
27 Ringmus 1 1
28 Roodborst 41 28 13
29 Snor 2 2
30 Sperwer 15 15
31 Spotvogel 2 2
32 Sprinkhaanzanger 1 1
33 Staartmees 16 14 2
34 Tjiftjaf 39 16 23
35 Tuinfluiter 9 7 2
36 Vink 14 8 6
37 Winterkoning 30 15 15
38 Witgesterde Blauwborst 2 2
39 Witte Kwikstaart 2 2
40 Zanglijster 24 16 8
41 Zwarte Mees 5 5
42 Zwartkop 54 39 15
Eindtotaal 538 344 194