logo
   

Overige vangsten in 2006

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Kleine Karekiet 91 67 24
2 Koolmees 61 38 23
3 Merel 58 37 21
4 Tjiftjaf 46 33 13
5 Roodborst 32 22 10
6 Pimpelmees 29 20 9
7 Winterkoning 24 15 9
8 Tuinfluiter 20 12 8
9 Zwartkop 47 39 8
10 Heggenmus 21 14 7
11 Fitis 16 11 5
12 Zanglijster 12 9 3
13 Goudhaantje 2 2
14 Baardmannetje 1 1
15 Bosrietzanger 2 1 1
16 Grasmus 3 2 1
17 Snor 3 2 1
18 Torenvalk 21 20 1
19 Boomkruiper 6 6
20 Braamsluiper 5 5
21 Buizerd 23 23
22 Gaai 1 1
23 Gekraagde Roodstaart 4 4
24 Goudvink 1 1
25 Grote Bonte Specht 4 4
26 Havik 10 10
27 Ijsvogel 3 3
28 Kleine Bonte Specht 1 1
29 Koperwiek 1 1
30 Matkop 3 3
31 Rietgors 3 3
32 Rietzanger 6 6
33 Sperwer 14 14
34 Sprinkhaanzanger 1 1
35 Vink 5 5
36 Waterral 1 1
Eindtotaal 581 434 147