logo
   

Overige vangsten in 2006

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Kleine Karekiet 91 67 24
2 Zwartkop 47 39 8
3 Koolmees 61 38 23
4 Merel 58 37 21
5 Tjiftjaf 46 33 13
6 Buizerd 23 23
7 Roodborst 32 22 10
8 Pimpelmees 29 20 9
9 Torenvalk 21 20 1
10 Winterkoning 24 15 9
11 Heggenmus 21 14 7
12 Sperwer 14 14
13 Tuinfluiter 20 12 8
14 Fitis 16 11 5
15 Havik 10 10
16 Zanglijster 12 9 3
17 Boomkruiper 6 6
18 Rietzanger 6 6
19 Braamsluiper 5 5
20 Vink 5 5
21 Gekraagde Roodstaart 4 4
22 Grote Bonte Specht 4 4
23 Ijsvogel 3 3
24 Matkop 3 3
25 Rietgors 3 3
26 Grasmus 3 2 1
27 Snor 3 2 1
28 Bosrietzanger 2 1 1
29 Gaai 1 1
30 Goudvink 1 1
31 Kleine Bonte Specht 1 1
32 Koperwiek 1 1
33 Sprinkhaanzanger 1 1
34 Waterral 1 1
35 Baardmannetje 1 1
36 Goudhaantje 2 2
Eindtotaal 581 434 147