logo
   

Overige vangsten in 2006

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Kleine Karekiet 91 67 24
2 Koolmees 61 38 23
3 Merel 58 37 21
4 Zwartkop 47 39 8
5 Tjiftjaf 46 33 13
6 Roodborst 32 22 10
7 Pimpelmees 29 20 9
8 Winterkoning 24 15 9
9 Buizerd 23 23
10 Heggenmus 21 14 7
11 Torenvalk 21 20 1
12 Tuinfluiter 20 12 8
13 Fitis 16 11 5
14 Sperwer 14 14
15 Zanglijster 12 9 3
16 Havik 10 10
17 Boomkruiper 6 6
18 Rietzanger 6 6
19 Braamsluiper 5 5
20 Vink 5 5
21 Gekraagde Roodstaart 4 4
22 Grote Bonte Specht 4 4
23 Grasmus 3 2 1
24 Ijsvogel 3 3
25 Matkop 3 3
26 Rietgors 3 3
27 Snor 3 2 1
28 Bosrietzanger 2 1 1
29 Goudhaantje 2 2
30 Baardmannetje 1 1
31 Gaai 1 1
32 Goudvink 1 1
33 Kleine Bonte Specht 1 1
34 Koperwiek 1 1
35 Sprinkhaanzanger 1 1
36 Waterral 1 1
Eindtotaal 581 434 147