logo
   

Overige vangsten in 2006

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Zwartkop 47 39 8
2 Zanglijster 12 9 3
3 Winterkoning 24 15 9
4 Waterral 1 1
5 Vink 5 5
6 Tuinfluiter 20 12 8
7 Torenvalk 21 20 1
8 Tjiftjaf 46 33 13
9 Sprinkhaanzanger 1 1
10 Sperwer 14 14
11 Snor 3 2 1
12 Roodborst 32 22 10
13 Rietzanger 6 6
14 Rietgors 3 3
15 Pimpelmees 29 20 9
16 Merel 58 37 21
17 Matkop 3 3
18 Koperwiek 1 1
19 Koolmees 61 38 23
20 Kleine Karekiet 91 67 24
21 Kleine Bonte Specht 1 1
22 Ijsvogel 3 3
23 Heggenmus 21 14 7
24 Havik 10 10
25 Grote Bonte Specht 4 4
26 Grasmus 3 2 1
27 Goudvink 1 1
28 Goudhaantje 2 2
29 Gekraagde Roodstaart 4 4
30 Gaai 1 1
31 Fitis 16 11 5
32 Buizerd 23 23
33 Braamsluiper 5 5
34 Bosrietzanger 2 1 1
35 Boomkruiper 6 6
36 Baardmannetje 1 1
Eindtotaal 581 434 147