logo
   

Overige vangsten in 2006

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Baardmannetje 1 1
2 Boomkruiper 6 6
3 Bosrietzanger 2 1 1
4 Braamsluiper 5 5
5 Buizerd 23 23
6 Fitis 16 11 5
7 Gaai 1 1
8 Gekraagde Roodstaart 4 4
9 Goudhaantje 2 2
10 Goudvink 1 1
11 Grasmus 3 2 1
12 Grote Bonte Specht 4 4
13 Havik 10 10
14 Heggenmus 21 14 7
15 Ijsvogel 3 3
16 Kleine Bonte Specht 1 1
17 Kleine Karekiet 91 67 24
18 Koolmees 61 38 23
19 Koperwiek 1 1
20 Matkop 3 3
21 Merel 58 37 21
22 Pimpelmees 29 20 9
23 Rietgors 3 3
24 Rietzanger 6 6
25 Roodborst 32 22 10
26 Snor 3 2 1
27 Sperwer 14 14
28 Sprinkhaanzanger 1 1
29 Tjiftjaf 46 33 13
30 Torenvalk 21 20 1
31 Tuinfluiter 20 12 8
32 Vink 5 5
33 Waterral 1 1
34 Winterkoning 24 15 9
35 Zanglijster 12 9 3
36 Zwartkop 47 39 8
Eindtotaal 581 434 147