logo
Plaatje van Oeverzwaluw
       RAS-project Oeverzwaluw
Locatie: Soestpolder

Deze wand is eigendom van de Vogelwacht Bergum en gelegen in een weidevogelreservaat van Staatbosbeheer in de Soestpolder ten westen van het Bergumermeer.

Soort wand

De wand is van beton, is 50 meter lang, 3 meter hoog en heeft 225 nestplaatsen. De expositie is op het oosten gericht.


Foto: Klaas Rozema

Foto: Klaas Rozema

Foto: Magdolna ErekyBegin van het ringonderzoek in 1999

In 1999 zijn hier als proef door Arend Timmerman 34 Oeverzwaluwen geringd. Vervolgens besloten we om in 2000 definitief te starten met een RAS-project Oeverzwaluw op deze locatie.