logo
Plaatje van Oeverzwaluw
       RAS-project Oeverzwaluw
Locatie: Skûlenboarch

Ongeveer 1 kilometer ten oosten van het Bergumermeer vlak aan het Prinses Margrietkanaal, lag het zanddepot Skûlenboarch. Het depot bestond uit één groot plateau van ongeveer 22 meter hoog. Jarenlang zat hier een grote kolonie Oeverzwaluwen die fluctueerde van 300 tot 500 broedparen. Sinds het depot in 2005 is afgegraven en niet meer gebruikt wordt hebben enkele Oeverzwaluwen nog een broedplaats gevonden in een laatste bult zand.