logo
Zaterdag 2 November 2013
Bergumermeer - Noordzijde


Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Koolmees 50 22 28
2 Pimpelmees 12 10 2
3 Merel 11 8 3
4 Vink 8 6 2
5 Winterkoning 3 3
6 Koperwiek 2 2
7 Zanglijster 3 2 1
8 Zwartkop 2 2
9 Groenling 1 1
10 Boomkruiper 1 1
11 Goudhaan 1 1
12 Grote Bonte Specht 1 1
13 Heggenmus 1 1
14 Roodborst 2 2
Eindtotaal 98 56 42