logo
Gemiddeld aantal Rietzangers per CES-periode (over 10 jaar)
Bergumermeer C47
Verhouding jong/oud bij Rietzangers tijdens CES-periodes
Bergumermeer C47