logo
Gemiddeld aantal Rietgorzen per CES-periode (over 10 jaar)
Bergumermeer C47
Verhouding jong/oud bij Rietgorzen tijdens CES-periodes
Bergumermeer C47