logo

Certificeringbijeenkomst

Op vrijdag 6 januari 2012 is er op de Fûgelhelling in Ureterp een evaluatie gehouden van de projecten RAS-Torenvalk en RAS-Buizerd.
Door de 20 aanwezige deelnemers werd deze bijeenkomst als zeer leerzaam ervaren. Op de foto’s een impressie van de bijeenkomst.