logo

RAS Ljip- en Scholeksterproject

Ten behoeve van het RAS Ljip- en Scholeksterproject is er op 14 mei 2011 een praktijkbijeenkomst gehouden in het onderzoeksgebied van de vogelringgroep Franeker onder Dronrijp. Onder deskundige leiding van Kees Oosterbeek zijn de vogels gevangen en vervolgens zijn alle noodzakelijke maten genomen en zijn de uitkomsten met elkaar vergeleken om zo tot een uniforme techniek te komen. Onderstaand een impressie.