logo
Toon percentages

Gevangen vogels voor het CES-project in 2009

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
Verhouding
geringd
teruggemeld
1 Kleine Karekiet 35,0 207 32,2 133 41,6 74 64,3 - 35,7
2 Rietgors 14,7 87 16,2 67 11,2 20 77,0 - 23,0
3 Fitis 9,8 58 11,1 46 6,7 12 79,3 - 20,7
4 Koolmees 9,0 53 8,7 36 9,6 17 67,9 - 32,1
5 Pimpelmees 6,9 41 7,3 30 6,2 11 73,2 - 26,8
6 Rietzanger 5,2 31 5,6 23 4,5 8 74,2 - 25,8
7 Tjiftjaf 2,5 15 3,6 15 100,0 -
8 Tuinfluiter 3,4 20 2,9 12 4,5 8 60,0 - 40,0
9 Grasmus 2,4 14 2,7 11 1,7 3 78,6 - 21,4
10 Blauwborst 1,0 6 1,5 6 100,0 -
11 Zwartkop 1,7 10 1,2 5 2,8 5 50,0 - 50,0
12 Winterkoning 0,7 4 1,0 4 100,0 -
13 Boerenzwaluw 0,5 3 0,7 3 100,0 -
14 Ijsvogel 0,5 3 0,7 3 100,0 -
15 Witsterblauwborst 1,9 11 0,7 3 4,5 8 27,3 - 72,7
16 Bosrietzanger 0,7 4 0,5 2 1,1 2 50,0 - 50,0
17 Grote Bonte Specht 0,3 2 0,5 2 100,0 -
18 Kneu 0,3 2 0,5 2 100,0 -
19 Snor 0,5 3 0,5 2 0,6 1 66,7 - 33,3
20 Staartmees 0,3 2 0,5 2 100,0 -
21 Gekraagde Roodstaart 0,2 1 0,2 1 100,0 -
22 Groenling 0,2 1 0,2 1 100,0 -
23 Heggenmus 0,5 3 0,2 1 1,1 2 33,3 - 66,7
24 Merel 0,7 4 0,2 1 1,7 3 25,0 - 75,0
25 Roodborst 0,2 1 0,2 1 100,0 -
26 Zanglijster 0,7 4 0,2 1 1,7 3 25,0 - 75,0
27 Goudvink 0,2 1 0,6 1 100,0
Eindtotaal 100 591 100 413 100 178 69,9 - 30,1