logo
Toon percentages

Gevangen vogels voor het CES-project in 2007

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
Verhouding
geringd
teruggemeld
1 Kleine Karekiet 33,8 154 28,9 81 41,7 73 52,6 - 47,4
2 Koolmees 7,7 35 10,0 28 4,0 7 80,0 - 20,0
3 Fitis 8,1 37 9,3 26 6,3 11 70,3 - 29,7
4 Tuinfluiter 5,9 27 7,1 20 4,0 7 74,1 - 25,9
5 Rietzanger 5,1 23 6,4 18 2,9 5 78,3 - 21,7
6 Baardmannetje 5,7 26 5,0 14 6,9 12 53,8 - 46,2
7 Pimpelmees 4,6 21 4,6 13 4,6 8 61,9 - 38,1
8 Rietgors 4,0 18 4,3 12 3,4 6 66,7 - 33,3
9 Winterkoning 4,0 18 2,9 8 5,7 10 44,4 - 55,6
10 Tjiftjaf 2,2 10 2,5 7 1,7 3 70,0 - 30,0
11 Zwartkop 2,2 10 2,1 6 2,3 4 60,0 - 40,0
12 Blauwborst 1,1 5 1,8 5 100,0 -
13 Grasmus 1,5 7 1,8 5 1,1 2 71,4 - 28,6
14 Witsterblauwborst 1,8 8 1,8 5 1,7 3 62,5 - 37,5
15 Bosrietzanger 1,3 6 1,4 4 1,1 2 66,7 - 33,3
16 Braamsluiper 0,9 4 1,4 4 100,0 -
17 Merel 3,5 16 1,4 4 6,9 12 25,0 - 75,0
18 Snor 0,9 4 1,4 4 100,0 -
19 Zanglijster 1,5 7 1,4 4 1,7 3 57,1 - 42,9
20 Goudvink 1,3 6 0,7 2 2,3 4 33,3 - 66,7
21 Witte Kwikstaart 0,4 2 0,7 2 100,0 -
22 Boomkruiper 0,2 1 0,4 1 100,0 -
23 Draaihals 0,2 1 0,4 1 100,0 -
24 Heggenmus 0,2 1 0,4 1 100,0 -
25 Ijsvogel 0,2 1 0,4 1 100,0 -
26 Kleine Bonte Specht 0,4 2 0,4 1 0,6 1 50,0 - 50,0
27 Putter 0,2 1 0,4 1 100,0 -
28 Spotvogel 0,2 1 0,4 1 100,0 -
29 Zwarte Roodstaart 0,2 1 0,4 1 100,0 -
30 Vink 0,4 2 1,1 2 100,0
Eindtotaal 100 455 100 280 100 175 61,5 - 38,5