logo
Toon percentages

Gevangen vogels voor het CES-project in 2006

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
Verhouding
geringd
teruggemeld
1 Kleine Karekiet 36,5 167 31,8 103 48,1 64 61,7 - 38,3
2 Merel 5,7 26 2,8 9 12,8 17 34,6 - 65,4
3 Tuinfluiter 5,0 23 4,3 14 6,8 9 60,9 - 39,1
4 Fitis 9,8 45 11,4 37 6,0 8 82,2 - 17,8
5 Koolmees 6,1 28 6,2 20 6,0 8 71,4 - 28,6
6 Rietgors 9,8 45 11,4 37 6,0 8 82,2 - 17,8
7 Grasmus 2,0 9 1,5 5 3,0 4 55,6 - 44,4
8 Pimpelmees 8,1 37 10,2 33 3,0 4 89,2 - 10,8
9 Zanglijster 2,0 9 1,5 5 3,0 4 55,6 - 44,4
10 Sprinkhaanzanger 0,7 3 0,3 1 1,5 2 33,3 - 66,7
11 Baardmannetje 0,7 3 0,6 2 0,8 1 66,7 - 33,3
12 Bosrietzanger 1,8 8 2,2 7 0,8 1 87,5 - 12,5
13 Heggenmus 1,1 5 1,2 4 0,8 1 80,0 - 20,0
14 Winterkoning 1,3 6 1,5 5 0,8 1 83,3 - 16,7
15 Zwartkop 0,7 3 0,6 2 0,8 1 66,7 - 33,3
16 Blauwborst 1,3 6 1,9 6 100,0 -
17 Boerenzwaluw 0,2 1 0,3 1 100,0 -
18 Boomkruiper 0,2 1 0,3 1 100,0 -
19 Draaihals 0,2 1 0,3 1 100,0 -
20 Gekraagde Roodstaart 0,4 2 0,6 2 100,0 -
21 Grauwe Vliegenvanger 0,2 1 0,3 1 100,0 -
22 Matkop 0,4 2 0,6 2 100,0 -
23 Rietzanger 2,4 11 3,4 11 100,0 -
24 Roodborst 0,2 1 0,3 1 100,0 -
25 Snor 0,7 3 0,9 3 100,0 -
26 Spreeuw 0,2 1 0,3 1 100,0 -
27 Tjiftjaf 1,8 8 2,5 8 100,0 -
28 Witsterblauwborst 0,4 2 0,6 2 100,0 -
Eindtotaal 100 457 100 324 100 133 70,9 - 29,1