logo
Toon percentages

Gevangen vogels voor het CES-project in 2004

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
Verhouding
geringd
teruggemeld
1 Blauwborst 2,4 12 3,0 11 0,8 1 91,7 - 8,3
2 Bosrietzanger 1,8 9 2,5 9 100,0 -
3 Braamsluiper 1,2 6 1,4 5 0,8 1 83,3 - 16,7
4 Draaihals 0,2 1 0,3 1 100,0 -
5 Fitis 7,5 37 9,6 35 1,6 2 94,6 - 5,4
6 Gekraagde Roodstaart 0,4 2 0,5 2 100,0 -
7 Grasmus 1,6 8 1,9 7 0,8 1 87,5 - 12,5
8 Heggenmus 1,6 8 0,8 3 3,9 5 37,5 - 62,5
9 Kleine Karekiet 37,3 184 33,8 123 47,3 61 66,8 - 33,2
10 Koolmees 7,9 39 7,1 26 10,1 13 66,7 - 33,3
11 Matkop 0,4 2 0,5 2 100,0 -
12 Merel 3,4 17 2,5 9 6,2 8 52,9 - 47,1
13 Pimpelmees 5,9 29 5,2 19 7,8 10 65,5 - 34,5
14 Rietgors 4,9 24 4,7 17 5,4 7 70,8 - 29,2
15 Rietzanger 5,1 25 6,3 23 1,6 2 92,0 - 8,0
16 Roodborst 0,4 2 0,5 2 100,0 -
17 Snor 1,8 9 2,2 8 0,8 1 88,9 - 11,1
18 Spotvogel 0,2 1 0,3 1 100,0 -
19 Staartmees 0,2 1 0,8 1 100,0
20 Tjiftjaf 4,5 22 5,5 20 1,6 2 90,9 - 9,1
21 Tuinfluiter 4,5 22 4,7 17 3,9 5 77,3 - 22,7
22 Winterkoning 2,0 10 1,6 6 3,1 4 60,0 - 40,0
23 Witsterblauwborst 1,2 6 0,8 3 2,3 3 50,0 - 50,0
24 Zanglijster 2,0 10 2,5 9 0,8 1 90,0 - 10,0
25 Zwartkop 1,4 7 1,6 6 0,8 1 85,7 - 14,3
Eindtotaal 100 493 100 364 100 129 73,8 - 26,2