logo
Toon percentages

Gevangen vogels voor het CES-project in 2003

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
Verhouding
geringd
teruggemeld
1 Blauwborst 5,7 24 5,5 15 6,2 9 62,5 - 37,5
2 Bosrietzanger 1,9 8 2,2 6 1,4 2 75,0 - 25,0
3 Braamsluiper 0,2 1 0,4 1 100,0 -
4 Fitis 7,4 31 9,8 27 2,7 4 87,1 - 12,9
5 Grasmus 3,3 14 4,4 12 1,4 2 85,7 - 14,3
6 Grote Bonte Specht 0,5 2 0,4 1 0,7 1 50,0 - 50,0
7 Heggenmus 1,2 5 0,4 1 2,7 4 20,0 - 80,0
8 Kleine Karekiet 42,8 180 38,5 106 50,7 74 58,9 - 41,1
9 Koolmees 4,5 19 2,9 8 7,5 11 42,1 - 57,9
10 Matkop 0,2 1 0,4 1 100,0 -
11 Merel 2,6 11 3,3 9 1,4 2 81,8 - 18,2
12 Pimpelmees 6,7 28 7,6 21 4,8 7 75,0 - 25,0
13 Rietgors 4,8 20 3,3 9 7,5 11 45,0 - 55,0
14 Rietzanger 3,6 15 4,0 11 2,7 4 73,3 - 26,7
15 Roodborst 0,7 3 1,1 3 100,0 -
16 Spotvogel 0,2 1 0,4 1 100,0 -
17 Tjiftjaf 4,0 17 5,8 16 0,7 1 94,1 - 5,9
18 Tuinfluiter 2,1 9 2,5 7 1,4 2 77,8 - 22,2
19 Winterkoning 1,2 5 1,8 5 100,0 -
20 Witsterblauwborst 2,6 11 1,8 5 4,1 6 45,5 - 54,5
21 Zanglijster 2,1 9 1,1 3 4,1 6 33,3 - 66,7
22 Zwartkop 1,7 7 2,5 7 100,0 -
Eindtotaal 100 421 100 275 100 146 65,3 - 34,7