logo
Toon percentages

Gevangen vogels voor het CES-project in 2001

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
Verhouding
geringd
teruggemeld
1 Kleine Karekiet 43,2 114 40,0 64 48,1 50 56,1 - 43,9
2 Fitis 12,9 34 14,4 23 10,6 11 67,6 - 32,4
3 Rietzanger 9,1 24 9,4 15 8,7 9 62,5 - 37,5
4 Bosrietzanger 4,9 13 5,0 8 4,8 5 61,5 - 38,5
5 Pimpelmees 4,2 11 5,0 8 2,9 3 72,7 - 27,3
6 Rietgors 3,8 10 4,4 7 2,9 3 70,0 - 30,0
7 Merel 2,7 7 1,3 2 4,8 5 28,6 - 71,4
8 Tuinfluiter 2,7 7 3,1 5 1,9 2 71,4 - 28,6
9 Koolmees 2,3 6 3,8 6 100,0 -
10 Tjiftjaf 2,3 6 1,9 3 2,9 3 50,0 - 50,0
11 Blauwborst 1,9 5 2,5 4 1,0 1 80,0 - 20,0
12 Grasmus 1,5 4 1,3 2 1,9 2 50,0 - 50,0
13 Zanglijster 1,5 4 1,3 2 1,9 2 50,0 - 50,0
14 Baardmannetje 1,1 3 1,9 3 100,0 -
15 Braamsluiper 0,8 2 0,6 1 1,0 1 50,0 - 50,0
16 Grote Bonte Specht 0,8 2 0,6 1 1,0 1 50,0 - 50,0
17 Heggenmus 0,8 2 1,9 2 100,0
18 Matkop 0,8 2 1,9 2 100,0
19 Winterkoning 0,8 2 0,6 1 1,0 1 50,0 - 50,0
20 Draaihals 0,4 1 0,6 1 100,0 -
21 Gaai 0,4 1 0,6 1 100,0 -
22 Roodborst 0,4 1 0,6 1 100,0 -
23 Spotvogel 0,4 1 0,6 1 100,0 -
24 Witsterblauwborst 0,4 1 1,0 1 100,0
25 Zwartkop 0,4 1 0,6 1 100,0 -
Eindtotaal 100 264 100 160 100 104 60,6 - 39,4