logo
Toon percentages

Gevangen vogels voor het CES-project in 2000

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
Verhouding
geringd
teruggemeld
1 Blauwborst 5,3 22 4,9 13 5,9 9 59,1 - 40,9
2 Bosrietzanger 1,7 7 1,5 4 2,0 3 57,1 - 42,9
3 Braamsluiper 0,2 1 0,4 1 100,0 -
4 Fitis 14,4 60 18,2 48 7,9 12 80,0 - 20,0
5 Gaai 0,5 2 0,8 2 100,0 -
6 Grasmus 1,9 8 2,7 7 0,7 1 87,5 - 12,5
7 Grote Karekiet 0,2 1 0,4 1 100,0 -
8 Heggenmus 0,7 3 0,8 2 0,7 1 66,7 - 33,3
9 Kleine Karekiet 38,2 159 33,7 89 46,1 70 56,0 - 44,0
10 Koolmees 3,4 14 3,4 9 3,3 5 64,3 - 35,7
11 Matkop 1,0 4 1,1 3 0,7 1 75,0 - 25,0
12 Merel 1,7 7 1,1 3 2,6 4 42,9 - 57,1
13 Pimpelmees 3,8 16 3,8 10 3,9 6 62,5 - 37,5
14 Rietgors 5,8 24 4,5 12 7,9 12 50,0 - 50,0
15 Rietzanger 9,4 39 9,1 24 9,9 15 61,5 - 38,5
16 Spotvogel 0,5 2 0,8 2 100,0 -
17 Sprinkhaanzanger 0,7 3 1,1 3 100,0 -
18 Tjiftjaf 1,9 8 2,7 7 0,7 1 87,5 - 12,5
19 Tuinfluiter 2,2 9 2,3 6 2,0 3 66,7 - 33,3
20 Winterkoning 2,4 10 2,7 7 2,0 3 70,0 - 30,0
21 Witsterblauwborst 1,9 8 1,5 4 2,6 4 50,0 - 50,0
22 Zanglijster 1,7 7 1,9 5 1,3 2 71,4 - 28,6
23 Zwartkop 0,5 2 0,8 2 100,0 -
Eindtotaal 100 416 100 264 100 152 63,5 - 36,5