logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2011
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Blauwborst 7 1 1 1 2 2
2 Bosrietzanger 4 1 1 1 1
3 Braamsluiper 1 1
4 Fitis 19 2 3 1 2 3 1 1 2 1 3
5 Grasmus 6 2 1 2 1
6 Grote Bonte Specht 2 1 1
7 Kleine Karekiet 66 1 8 8 6 5 8 9 11 8 2
8 Koolmees 8 1 1 1 1 1 1 2
9 Matkop 1 1
10 Merel 8 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Pimpelmees 9 1 1 1 3 1 2
12 Rietgors 26 2 2 1 2 2 8 2 2 1 1 3
13 Rietzanger 15 1 2 5 1 2 1 3
14 Ringmus 1 1
15 Snor 1 1
16 Tjiftjaf 7 2 2 1 2
17 Tuinfluiter 3 1 1 1
18 Witsterblauwborst 12 2 1 2 2 1 2 1 1
19 Zanglijster 2 1 1
20 Zwartkop 1 1
Eindtotaal 199 8 11 11 21 21 18 27 18 22 19 13 10