logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2010
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Blauwborst 8 1 1 1 1 2 1 1
2 Fitis 19 1 2 5 1 2 1 3 1 2 1
3 Gaai 3 1 1 1
4 Grasmus 5 1 1 1 2
5 Grauwe Vliegenvanger 1 1
6 Heggenmus 1 1
7 Kleine Karekiet 64 2 1 1 6 3 11 13 9 8 10
8 Koolmees 13 3 3 1 2 1 3
9 Merel 2 1 1
10 Pimpelmees 14 1 2 1 2 1 1 1 3 2
11 Rietgors 19 2 1 1 2 3 6 1 2 1
12 Rietzanger 18 1 3 3 5 1 3 1 1
13 Tjiftjaf 3 1 1 1
14 Tuinfluiter 1 1
15 Vink 2 2
16 Winterkoning 2 1 1
17 Witsterblauwborst 9 1 1 3 1 1 1 1
18 Zanglijster 3 1 1 1
Eindtotaal 187 9 12 9 19 17 15 14 27 20 14 16 15