logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2009
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zwartkop 5 1 2 2
2 Zanglijster 3 1 2
3 Witsterblauwborst 8 1 1 1 3 1 1
4 Tuinfluiter 8 5 1 2
5 Snor 1 1
6 Rietzanger 8 1 2 1 1 1 2
7 Rietgors 20 1 5 2 7 3 2
8 Pimpelmees 11 1 1 2 1 2 1 2 1
9 Merel 3 1 1 1
10 Koolmees 17 3 2 2 1 1 3 1 2 2
11 Kleine Karekiet 74 1 3 3 2 9 15 9 15 11 6
12 Heggenmus 2 1 1
13 Grasmus 3 2 1
14 Goudvink 1 1
15 Fitis 12 1 1 2 1 3 1 2 1
16 Bosrietzanger 2 2
Eindtotaal 178 6 5 4 19 19 8 25 29 18 18 16 11