logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2007
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Baardmannetje 12 2 2 2 1 1 1 1 2
2 Bosrietzanger 2 1 1
3 Fitis 11 1 1 1 2 1 1 1 1 2
4 Goudvink 4 1 1 2
5 Grasmus 2 1 1
6 Kleine Bonte Specht 1 1
7 Kleine Karekiet 73 5 7 8 9 14 4 10 10 6
8 Koolmees 7 2 2 2 1
9 Merel 12 3 1 3 1 1 1 1 1
10 Pimpelmees 8 1 2 2 1 1 1
11 Rietgors 6 1 1 2 1 1
12 Rietzanger 5 2 1 1 1
13 Tjiftjaf 3 1 1 1
14 Tuinfluiter 7 1 2 2 1 1
15 Vink 2 1 1
16 Winterkoning 10 2 2 2 2 2
17 Witsterblauwborst 3 1 2
18 Zanglijster 3 2 1
19 Zwartkop 4 1 2 1
Eindtotaal 175 13 4 13 21 19 17 12 18 15 15 17 11