logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2006
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zwartkop 1 1
2 Zanglijster 4 1 1 1 1
3 Winterkoning 1 1
4 Tuinfluiter 9 1 2 3 2 1
5 Sprinkhaanzanger 2 1 1
6 Rietgors 8 2 2 1 1 1 1
7 Pimpelmees 4 1 1 1 1
8 Merel 17 1 2 3 3 2 2 1 1 2
9 Koolmees 8 1 2 1 2 1 1
10 Kleine Karekiet 64 2 3 5 9 6 8 6 10 11 4
11 Heggenmus 1 1
12 Grasmus 4 2 1 1
13 Fitis 8 1 1 1 2 3
14 Bosrietzanger 1 1
15 Baardmannetje 1 1
Eindtotaal 133 6 6 6 13 15 17 9 17 10 13 16 5