logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2005
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Braamsluiper 1 1
2 Grote Bonte Specht 1 1
3 Kleine Bonte Specht 1 1
4 Tjiftjaf 1 1
5 Blauwborst 2 1 1
6 Rietzanger 2 1 1
7 Winterkoning 2 1 1
8 Witsterblauwborst 2 1 1
9 Zwartkop 2 2
10 Grasmus 5 2 1 1 1
11 Tuinfluiter 5 1 1 1 1 1
12 Merel 6 1 2 1 1 1
13 Koolmees 7 2 1 2 1 1
14 Pimpelmees 7 2 1 2 2
15 Rietgors 8 2 1 2 2 1
16 Fitis 11 1 2 1 1 1 1 2 2
17 Kleine Karekiet 86 1 3 9 11 7 16 15 12 7 5
Eindtotaal 149 7 5 10 8 11 17 16 20 19 16 10 10