logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2005
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kleine Karekiet 86 1 3 9 11 7 16 15 12 7 5
2 Fitis 11 1 2 1 1 1 1 2 2
3 Rietgors 8 2 1 2 2 1
4 Koolmees 7 2 1 2 1 1
5 Pimpelmees 7 2 1 2 2
6 Merel 6 1 2 1 1 1
7 Grasmus 5 2 1 1 1
8 Tuinfluiter 5 1 1 1 1 1
9 Blauwborst 2 1 1
10 Rietzanger 2 1 1
11 Winterkoning 2 1 1
12 Witsterblauwborst 2 1 1
13 Zwartkop 2 2
14 Braamsluiper 1 1
15 Grote Bonte Specht 1 1
16 Kleine Bonte Specht 1 1
17 Tjiftjaf 1 1
Eindtotaal 149 7 5 10 8 11 17 16 20 19 16 10 10