logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2005
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zwartkop 2 2
2 Witsterblauwborst 2 1 1
3 Winterkoning 2 1 1
4 Tuinfluiter 5 1 1 1 1 1
5 Tjiftjaf 1 1
6 Rietzanger 2 1 1
7 Rietgors 8 2 1 2 2 1
8 Pimpelmees 7 2 1 2 2
9 Merel 6 1 2 1 1 1
10 Koolmees 7 2 1 2 1 1
11 Kleine Karekiet 86 1 3 9 11 7 16 15 12 7 5
12 Kleine Bonte Specht 1 1
13 Grote Bonte Specht 1 1
14 Grasmus 5 2 1 1 1
15 Fitis 11 1 2 1 1 1 1 2 2
16 Braamsluiper 1 1
17 Blauwborst 2 1 1
Eindtotaal 149 7 5 10 8 11 17 16 20 19 16 10 10