logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2005
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Blauwborst 2 1 1
2 Braamsluiper 1 1
3 Fitis 11 1 2 1 1 1 1 2 2
4 Grasmus 5 2 1 1 1
5 Grote Bonte Specht 1 1
6 Kleine Bonte Specht 1 1
7 Kleine Karekiet 86 1 3 9 11 7 16 15 12 7 5
8 Koolmees 7 2 1 2 1 1
9 Merel 6 1 2 1 1 1
10 Pimpelmees 7 2 1 2 2
11 Rietgors 8 2 1 2 2 1
12 Rietzanger 2 1 1
13 Tjiftjaf 1 1
14 Tuinfluiter 5 1 1 1 1 1
15 Winterkoning 2 1 1
16 Witsterblauwborst 2 1 1
17 Zwartkop 2 2
Eindtotaal 149 7 5 10 8 11 17 16 20 19 16 10 10