logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2004
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zwartkop 1 1
2 Zanglijster 1 1
3 Witsterblauwborst 3 1 1 1
4 Winterkoning 4 1 1 2
5 Tuinfluiter 5 1 1 1 2
6 Tjiftjaf 2 1 1
7 Staartmees 1 1
8 Snor 1 1
9 Rietzanger 2 1 1
10 Rietgors 7 1 1 2 1 2
11 Pimpelmees 10 1 1 1 2 5
12 Merel 8 2 1 3 1 1
13 Koolmees 13 1 1 1 2 2 2 2 2
14 Kleine Karekiet 61 2 1 3 6 13 9 9 5 7 6
15 Heggenmus 5 1 1 1 1 1
16 Grasmus 1 1
17 Fitis 2 1 1
18 Braamsluiper 1 1
19 Blauwborst 1 1
Eindtotaal 129 4 4 5 7 8 12 19 14 15 10 16 15