logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2003
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Blauwborst 9 1 2 4 2
2 Bosrietzanger 2 1 1
3 Fitis 4 1 3
4 Grasmus 2 1 1
5 Grote Bonte Specht 1 1
6 Heggenmus 4 1 1 1 1
7 Kleine Karekiet 74 4 4 5 4 6 9 8 11 15 8
8 Koolmees 11 6 2 2 1
9 Merel 2 1 1
10 Pimpelmees 7 1 2 1 3
11 Rietgors 11 4 1 1 1 1 1 2
12 Rietzanger 4 1 3
13 Tjiftjaf 1 1
14 Tuinfluiter 2 1 1
15 Witsterblauwborst 6 1 1 3 1
16 Zanglijster 6 1 1 2 1 1
Eindtotaal 146 5 4 8 10 10 13 15 17 16 18 21 9