logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2001
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Blauwborst 1 1
2 Bosrietzanger 5 1 1 1 1 1
3 Braamsluiper 1 1
4 Fitis 11 1 1 1 4 1 1 1 1
5 Grasmus 2 1 1
6 Grote Bonte Specht 1 1
7 Heggenmus 2 1 1
8 Kleine Karekiet 50 1 3 6 4 11 10 6 5 4
9 Matkop 2 2
10 Merel 5 1 2 2
11 Pimpelmees 3 2 1
12 Rietgors 3 1 2
13 Rietzanger 9 1 1 2 3 1 1
14 Tjiftjaf 3 1 1 1
15 Tuinfluiter 2 1 1
16 Winterkoning 1 1
17 Witsterblauwborst 1 1
18 Zanglijster 2 1 1
Eindtotaal 104 5 4 5 8 5 9 8 15 15 13 8 9