logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 1999
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Baardmannetje 2 2
2 Blauwborst 3 1 2
3 Fitis 12 2 2 4 1 1 1 1
4 Grasmus 3 2 1
5 Heggenmus 2 1 1
6 Kleine Karekiet 70 4 2 4 10 18 5 8 12 7
7 Koolmees 5 1 1 1 1 1
8 Merel 5 2 1 1 1
9 Pimpelmees 5 1 2 1 1
10 Rietgors 8 1 3 1 1 1 1
11 Rietzanger 5 3 2
12 Tjiftjaf 1 1
13 Torenvalk 1 1
14 Tuinfluiter 5 3 1 1
15 Witsterblauwborst 2 1 1
16 Zanglijster 2 1 1
17 Zwartkop 2 1 1
Eindtotaal 133 2 1 9 16 6 9 13 20 11 17 18 11