logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2012
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zwartkop 15 4 1 1 1 1 1 2 3 1
2 Zanglijster 4 1 1 1 1
3 Witsterblauwborst 9 1 1 3 2 2
4 Winterkoning 5 1 1 3
5 Tuinfluiter 13 2 1 1 2 2 3 2
6 Tjiftjaf 17 1 2 4 5 5
7 Staartmees 1 1
8 Spreeuw 3 3
9 Spotvogel 1 1
10 Snor 6 2 1 2 1
11 Rietzanger 15 1 1 1 1 1 3 4 3
12 Rietgors 40 1 1 5 12 16 3 2
13 Putter 2 2
14 Pimpelmees 47 19 3 2 7 16
15 Merel 6 2 1 1 1 1
16 Matkop 4 1 3
17 Koolmees 24 11 4 3 4 2
18 Kleine Karekiet 63 2 5 7 5 3 1 1 15 13 11
19 Heggenmus 2 1 1
20 Grote Bonte Specht 1 1
21 Groenling 3 3
22 Graspieper 3 3
23 Grasmus 21 5 3 1 2 6 2 2
24 Gekraagde Roodstaart 2 2
25 Fitis 34 2 1 2 1 3 5 3 10 5 2
26 Braamsluiper 1 1
27 Bosrietzanger 1 1
28 Boerenzwaluw 2 1 1
29 Blauwborst 22 1 1 10 5 1 2 1 1
Eindtotaal 367 12 8 23 13 14 20 66 41 27 50 45 48