logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2009
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Blauwborst 6 1 2 2 1
2 Boerenzwaluw 3 1 1 1
3 Bosrietzanger 2 1 1
4 Fitis 46 6 2 1 2 7 7 3 4 5 9
5 Gekraagde Roodstaart 1 1
6 Grasmus 11 1 3 1 3 2 1
7 Groenling 1 1
8 Grote Bonte Specht 2 1 1
9 Heggenmus 1 1
10 Ijsvogel 3 1 1 1
11 Kleine Karekiet 133 1 13 7 6 14 14 16 30 32
12 Kneu 2 2
13 Koolmees 36 1 18 9 3 2 2 1
14 Merel 1 1
15 Pimpelmees 30 14 2 6 2 6
16 Rietgors 67 1 1 3 5 9 22 6 7 5 7 1
17 Rietzanger 23 3 2 3 4 1 1 3 2 3 1
18 Roodborst 1 1
19 Snor 2 1 1
20 Staartmees 2 1 1
21 Tjiftjaf 15 2 4 1 1 3 3 1
22 Tuinfluiter 12 2 2 1 1 2 2 2
23 Winterkoning 4 1 1 2
24 Witsterblauwborst 3 2 1
25 Zanglijster 1 1
26 Zwartkop 5 1 1 1 1 1
Eindtotaal 413 16 7 10 25 20 18 91 35 41 36 58 56