logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2007
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Baardmannetje 14 1 2 1 1 3 1 2 1 2
2 Blauwborst 5 1 1 1 1 1
3 Boomkruiper 1 1
4 Bosrietzanger 4 1 1 1 1
5 Braamsluiper 4 1 1 1 1
6 Draaihals 1 1
7 Fitis 26 4 3 1 1 1 2 1 3 7 3
8 Goudvink 2 1 1
9 Grasmus 5 2 2 1
10 Heggenmus 1 1
11 Ijsvogel 1 1
12 Kleine Bonte Specht 1 1
13 Kleine Karekiet 81 2 4 4 5 5 6 13 8 17 17
14 Koolmees 28 1 12 7 1 3 1 2 1
15 Merel 4 1 1 1 1
16 Pimpelmees 13 1 5 1 2 1 3
17 Putter 1 1
18 Rietgors 12 1 1 2 1 2 3 2
19 Rietzanger 18 1 2 1 11 1 2
20 Snor 4 1 3
21 Spotvogel 1 1
22 Tjiftjaf 7 2 1 1 1 1 1
23 Tuinfluiter 20 2 3 1 1 1 1 3 2 1 5
24 Winterkoning 8 1 1 3 1 2
25 Witsterblauwborst 5 2 1 1 1
26 Witte Kwikstaart 2 2
27 Zanglijster 4 1 2 1
28 Zwarte Roodstaart 1 1
29 Zwartkop 6 2 1 2 1
Eindtotaal 280 12 12 11 11 14 27 27 21 49 20 37 39