logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2006
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Baardmannetje 2 1 1
2 Blauwborst 6 3 2 1
3 Boerenzwaluw 1 1
4 Boomkruiper 1 1
5 Bosrietzanger 7 1 3 2 1
6 Draaihals 1 1
7 Fitis 37 3 3 1 1 1 10 2 6 9 1
8 Gekraagde Roodstaart 2 1 1
9 Grasmus 5 1 3 1
10 Grauwe Vliegenvanger 1 1
11 Heggenmus 4 1 2 1
12 Kleine Karekiet 103 1 2 5 4 8 5 6 10 15 31 16
13 Koolmees 20 2 1 1 8 5 2 1
14 Matkop 2 2
15 Merel 9 2 1 3 1 2
16 Pimpelmees 33 1 1 27 2 1 1
17 Rietgors 37 3 1 1 2 2 8 4 6 5 5
18 Rietzanger 11 1 2 1 3 1 1 2
19 Roodborst 1 1
20 Snor 3 1 1 1
21 Spreeuw 1 1
22 Sprinkhaanzanger 1 1
23 Tjiftjaf 8 1 2 1 4
24 Tuinfluiter 14 5 1 1 2 2 1 2
25 Winterkoning 5 1 2 1 1
26 Witsterblauwborst 2 2
27 Zanglijster 5 1 1 2 1
28 Zwartkop 2 1 1
Eindtotaal 324 12 9 9 14 8 16 15 81 35 40 60 25