logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2005
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kleine Karekiet 127 4 1 17 16 5 6 12 29 25 12
2 Fitis 46 1 3 1 1 3 19 4 4 3 6 1
3 Rietgors 43 5 6 3 1 1 7 4 5 5 2 4
4 Rietzanger 22 2 3 3 2 1 1 1 3 3 3
5 Pimpelmees 21 1 1 6 2 3 6 2
6 Tuinfluiter 17 2 2 1 5 1 6
7 Koolmees 11 2 4 1 4
8 Blauwborst 8 1 2 2 2 1
9 Grasmus 8 1 2 3 2
10 Bosrietzanger 7 1 1 1 2 2
11 Winterkoning 7 1 4 1 1
12 Zwartkop 6 2 2 1 1
13 Merel 4 2 2
14 Tjiftjaf 4 1 1 1 1
15 Witsterblauwborst 3 1 1 1
16 Boerenzwaluw 2 2
17 Oeverzwaluw 2 2
18 Zanglijster 2 1 1
19 Braamsluiper 1 1
20 Grote Bonte Specht 1 1
21 Heggenmus 1 1
22 Roodborst 1 1
23 Snor 1 1
24 Witte Kwikstaart 1 1
25 Zwarte Roodstaart 1 1
Eindtotaal 347 7 20 17 8 21 32 46 26 32 59 52 27