logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2004
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kleine Karekiet 123 2 1 24 7 6 7 9 14 27 26
2 Fitis 35 4 1 1 1 2 1 13 4 6 1 1
3 Koolmees 26 14 5 2 1 1 2 1
4 Rietzanger 23 2 2 1 4 4 5 2 3
5 Tjiftjaf 20 5 1 1 4 3 1 5
6 Pimpelmees 19 1 3 5 5 1 2 2
7 Rietgors 17 6 6 1 1 2 1
8 Tuinfluiter 17 4 2 1 4 1 1 3 1
9 Blauwborst 11 1 7 2 1
10 Bosrietzanger 9 4 2 3
11 Merel 9 1 1 1 2 2 2
12 Zanglijster 9 1 3 1 1 1 2
13 Snor 8 2 2 2 2
14 Grasmus 7 1 2 1 1 1 1
15 Winterkoning 6 1 1 2 1 1
16 Zwartkop 6 1 1 2 1 1
17 Braamsluiper 5 2 1 1 1
18 Heggenmus 3 1 1 1
19 Witsterblauwborst 3 1 1 1
20 Gekraagde Roodstaart 2 2
21 Matkop 2 2
22 Roodborst 2 2
23 Draaihals 1 1
24 Spotvogel 1 1
Eindtotaal 364 22 17 10 11 38 27 23 56 30 38 42 50