logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2004
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zwartkop 6 1 1 2 1 1
2 Zanglijster 9 1 3 1 1 1 2
3 Witsterblauwborst 3 1 1 1
4 Winterkoning 6 1 1 2 1 1
5 Tuinfluiter 17 4 2 1 4 1 1 3 1
6 Tjiftjaf 20 5 1 1 4 3 1 5
7 Spotvogel 1 1
8 Snor 8 2 2 2 2
9 Roodborst 2 2
10 Rietzanger 23 2 2 1 4 4 5 2 3
11 Rietgors 17 6 6 1 1 2 1
12 Pimpelmees 19 1 3 5 5 1 2 2
13 Merel 9 1 1 1 2 2 2
14 Matkop 2 2
15 Koolmees 26 14 5 2 1 1 2 1
16 Kleine Karekiet 123 2 1 24 7 6 7 9 14 27 26
17 Heggenmus 3 1 1 1
18 Grasmus 7 1 2 1 1 1 1
19 Gekraagde Roodstaart 2 2
20 Fitis 35 4 1 1 1 2 1 13 4 6 1 1
21 Draaihals 1 1
22 Braamsluiper 5 2 1 1 1
23 Bosrietzanger 9 4 2 3
24 Blauwborst 11 1 7 2 1
Eindtotaal 364 22 17 10 11 38 27 23 56 30 38 42 50