logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2003
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Blauwborst 15 1 2 4 5 2 1
2 Bosrietzanger 6 1 1 1 2 1
3 Braamsluiper 1 1
4 Fitis 27 4 3 12 2 3 1 2
5 Grasmus 12 1 2 1 2 2 4
6 Grote Bonte Specht 1 1
7 Heggenmus 1 1
8 Kleine Karekiet 106 2 8 11 7 4 7 7 18 15 27
9 Koolmees 8 4 1 3
10 Matkop 1 1
11 Merel 9 2 2 4 1
12 Pimpelmees 21 1 10 7 2 1
13 Rietgors 9 2 2 2 2 1
14 Rietzanger 11 2 1 2 1 2 1 2
15 Roodborst 3 2 1
16 Spotvogel 1 1
17 Tjiftjaf 16 3 1 1 1 1 4 3 2
18 Tuinfluiter 7 2 1 1 1 1 1
19 Winterkoning 5 1 1 1 2
20 Witsterblauwborst 5 2 1 1 1
21 Zanglijster 3 1 2
22 Zwartkop 7 1 1 2 3
Eindtotaal 275 16 9 7 18 16 10 15 44 35 40 30 35