logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2000
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Blauwborst 13 2 3 3 1 1 3
2 Bosrietzanger 4 2 1 1
3 Braamsluiper 1 1
4 Fitis 48 5 2 2 1 11 10 3 9 1 4
5 Gaai 2 1 1
6 Grasmus 7 1 2 1 1 1 1
7 Grote Karekiet 1 1
8 Heggenmus 2 1 1
9 Kleine Karekiet 89 1 2 2 20 4 4 7 9 22 11 7
10 Koolmees 9 8 1
11 Matkop 3 1 1 1
12 Merel 3 1 1 1
13 Pimpelmees 10 1 1 2 1 1 2 2
14 Rietgors 12 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
15 Rietzanger 24 2 1 2 3 1 3 3 3 2 4
16 Spotvogel 2 1 1
17 Sprinkhaanzanger 3 1 1 1
18 Tjiftjaf 7 3 1 1 1 1
19 Tuinfluiter 6 1 2 1 2
20 Winterkoning 7 1 1 1 2 2
21 Witsterblauwborst 4 1 1 2
22 Zanglijster 5 1 1 2 1
23 Zwartkop 2 1 1
Eindtotaal 264 10 11 9 9 31 12 33 28 25 42 26 28