logo
Terugmeldingen Torenvalk buiten CES

Ringdatum Ringplaats Controle
datum
Controleplaats Verstr.
dagen
Afst.
in km
Sekse
1 11-07-2005 Augsbuurt, Friesland 16-01-2014
alleen ring gevonden
Gerkesklooster, Friesland
3112
4
vrouw
2 29-06-2012 Fenneweg 4, Haule, Friesland, NL 04-01-2014
23-11-2012
gewond, is naar opvang gebracht

gewond, is naar opvang gebracht
Boornzwaag, Friesland
Winschoten, Groningen
554
146
41
49
vrouw
3 17-06-2013 Lauwersmeer, Zuiddijk, Friesland 23-12-2013
Warfstermolen, Friesland
189
1
man
4 12-06-2003 Twijzel, Friesland 30-11-2013
Kollumerzwaag, Friesland
3824
3
man
5 01-11-2011 Drachten, Friesland 20-11-2013
dood, verkeersslachtoffer
Opeinde, Smallingerland, Friesland
750
6
man
6 10-07-2013 Ritsumasyl, Friesland 16-11-2013
dood, gepakt door dier
Sillens, Nedersaksen, Duitsland
127
180
onbekend
7 19-06-2013 Marrum, Friesland 25-10-2013
Sint Annaparochie, Friesland
127
8
vrouw
8 17-06-2013 Sint Annaparochie, Friesland 21-10-2013
Sint Jacobiparochie, Friesland
125
6
man
9 11-06-2012 Drachtstercompagnie, Friesland 21-09-2013
Zwolle, Overijssel
467
60
vrouw
10 07-06-2013 Blije, Friesland 29-08-2013
dood
Ameland, Friesland
81
12
man
11 17-12-2011 Tjerkwerd, Friesland 22-06-2013
dood
Tjerkwerd, Friesland
553
0
vrouw
12 03-06-2011 Wergea, Friesland 06-06-2013
dood, verkeersslachtoffer
Munnekezijl, Friesland
734
35
man
13 04-02-2012 Oudwoude, Friesland 20-05-2013
dood

23-03-2013
Dokkumer Nieuwe Zijlen, Friesland
Westergeest, Friesland
470
413
2
1
man
14 22-06-2012 Oosthem, Friesland 18-05-2013
Hijum, Friesland
331
30
vrouw
15 29-05-2010 Drogeham, Friesland 03-05-2013
dood
Wergea, Friesland
1069
21
vrouw
16 30-06-2012 Kollumerzwaag, Friesland 20-04-2013
dood, alleen poot en ring gevonden
Kollumerzwaag, Friesland
294
0
onbekend
17 27-06-2012 Marsum, Friesland 07-04-2013
dood
Oude Bildtzijl, Friesland
285
11
vrouw
18 15-06-2010 Driesum, Friesland 31-03-2013
dood
Engwierum, Friesland
1020
7
man
19 08-07-2012 Broeksterwald, Friesland 19-03-2013
dood
Krummhörn, Duitsland
254
73
onbekend
20 13-07-2012 Wanswert, Friesland 19-03-2013
dood
Ferwert, Friesland
248
5
onbekend
21 30-05-2011 Raerd, Friesland 03-03-2013
dood
Boazum, Friesland
643
3
man
22 10-07-2009 Holwerd, Friesland 15-02-2013
dood, tegen glas gevlogen
Hyet, Frankrijk
1316
651
vrouw
23 03-06-2010 Leeuwarden, Friesland 12-02-2013
dood, verkeersslachtoffer
22-05-2012
Kootstertille, Friesland
984
719
18
18
vrouw
24 23-06-2009 Oudkerk, Friesland 02-02-2013
05-05-2010
Elahuizen, Friesland
1321
316
43
43
vrouw
25 29-01-2011 Aldtsjerk, Friesland 20-01-2013
dood
Buren, Ameland
721
19
man
26 26-05-2010 Wartena, Friesland 19-01-2013
dood
Huns, Friesland
969
16
man
27 07-12-2010 Lauwersoog, Groningen 15-01-2013
dood, verkeersslachtoffer
Anjum, Friesland
770
4
man
28 01-06-2010 Garijp, Friesland 12-01-2013
Goutum, Friesland
956
8
vrouw
29 04-01-2012 Wijnaldum, Friesland 07-01-2013
Pietersbierum, Friesland
368
2
vrouw
30 17-12-2011 Pingjum, Friesland 01-01-2013
dood, tegen glas gevlogen
Dornum, Duitsland
379
146
man
31 27-05-2010 Ryptsjerk, Friesland 27-12-2012
Kollumerzwaag, Friesland
944
12
man
32 21-12-2012 Kornwerderzand, Friesland 24-12-2012
Kornwerderzand, Friesland
3
1
vrouw
33 28-06-2012 Lollum, Friesland 15-12-2012
dood
Rinsumageast, Friesland
170
34
onbekend
34 13-07-2012 Wanswert, Friesland 20-11-2012
dood, verkeersslachtoffer
Wieringerwaard, Noord-Holland
130
87
onbekend
35 18-06-2012 Suwald, Friesland 19-11-2012
Moddergat, Friesland
154
25
vrouw
36 11-06-2012 Wirdum, Friesland 27-10-2012
dood
Abbega, Friesland
138
22
onbekend
37 20-07-2012 Wirdum, Friesland 25-10-2012
dood, treinslachtoffer
Boazum, Friesland
97
10
vrouw
38 29-08-2012 Burgum, Friesland 13-10-2012
dood, verkeersslachtoffer
De Krim, Overijssel
44
72
vrouw
39 28-06-2012 Lollum, Friesland 07-10-2012
dood, verkeersslachtoffer
Westergoawei, Wûnseradiel, Friesland
101
3
onbekend
40 12-06-2012 Esonbuorren, Friesland 04-10-2012
Engwierum, Friesland
114
2
vrouw
41 12-06-2008 Grou, Friesland 27-09-2012
dood, alleen poot en ring gevonden

27-12-2009
A32, Grou, Friesland
Grou, Friesland
1568
563
1
1
man
42 14-12-2010 Marrum, Friesland 17-09-2012
dood
Marrum, Friesland
642
1
vrouw
43 14-06-2010 Blija, Friesland 20-08-2012
dood
Ferwert, Friesland
799
3
man
44 20-07-2012 De Tike, Friesland 11-08-2012
dood, verkeersslachtoffer
Workum, Friesland
21
46
onbekend
45 02-06-2010 Rinsumageest, Friesland 20-07-2012
dood, verkeersslachtoffer
Lauwersseewei, Damwald, Friesland
780
2
man
46 04-07-2012 Sibrandabuorren, Friesland 18-07-2012
dood, raamslachtoffer
Sibrandabuorren, Friesland
12
0
onbekend
47 15-06-2011 Burgum, Friesland 08-06-2012
dood
Lauwerzijl, Groningen
359
21
onbekend
48 01-06-2010 Wirdum, Friesland 22-05-2012
Drogeham, Friesland
721
24
vrouw
49 15-06-2011 Friens, Friesland 15-04-2012
tegen glas gevlogen
Leidschenveen-Ypenburg, Den Haag, Zuid-Holland
305
152
onbekend
50 14-06-2008 Oudega, Friesland 12-04-2012
alleen ring gevonden
Oudega, Friesland
1398
0
man
51 18-11-2011 Ternaard, Friesland 10-04-2012
dood, verkeersslachtoffer
Ternaard, Friesland
144
1
vrouw
52 23-11-2011 Zeedijk, Bildtpollen, Friesland 08-04-2012
dood
Zeedijk, Sint Jacobiparochie, Friesland
135
6
man
53 14-06-2008 Oudega, Gem. Smallingerland, Friesland 01-04-2012
dood
Oudega, Gem. Smallingerland, Friesland
1388
0
man
54 06-02-2010 Oudebildtzijl, Friesland 20-03-2012
dood, alleen poot en ring gevonden
Wier, Friesland
771
8
man
55 13-06-2009 Veenwouden, Friesland 04-03-2012
dood
Broeksterwoude, Friesland
995
3
man
56 19-05-2008 Raerd, Friesland 03-03-2012
Raerd, Friesland
1385
0
vrouw
57 07-06-2011 Oudega, Gem. Smallingerland, Friesland 26-02-2012
Bergentheim, Overijssel
265
82
vrouw
58 30-11-2011 Anjum, Friesland 26-02-2012
dood
Oude Bildtzijl, Friesland
88
27
vrouw
59 20-10-2009 Ureterp, Friesland 18-02-2012
Aldeboarn, Friesland
852
16
man
60 27-05-2008 Warga, Friesland 14-02-2012
dood, verkeersslachtoffer
Grou, Friesland
1358
3
vrouw
61 24-05-2011 Hurdegaryp, Friesland 31-01-2012
dood, vliegtuigslachtoffer
Vliegbasis Leeuwarden, Friesland
250
11
vrouw
62 18-06-2011 Suawoude, Friesland 29-01-2012
Nagele, Flevoland
225
58
vrouw
63 31-05-2008 Suameer, Friesland 29-01-2012
Goengahuizen, Friesland
1339
11
vrouw
64 22-06-2011 Warstiens, Friesland 27-01-2012
dood, verkeersslachtoffer
Garyp, Friesland
219
5
man
65 17-04-2009 Rijperkerk, Friesland 16-01-2012
dood, verkeersslachtoffer
Leeuwarden, Friesland
1005
2
man
66 16-06-2009 De Veenhoop, Friesland 15-01-2012
Tjerkgaast, Friesland
944
26
man
67 01-06-2011 Ryptsjerk, Friesland 09-01-2012
dood, raamslachtoffer
Lytse Geast, Friesland
221
2
onbekend
68 09-06-2010 Wolsum, Friesland 06-01-2012
Firdgum, Friesland
576
24
onbekend
69 11-06-2011 Anna Paulowna, Noord-Holland 04-01-2012
Tzummarum, Friesland
208
67
vrouw
70 03-06-2010 Molenend, Friesland 03-01-2012
ziek, gewond
Minnertsga, Friesland
577
22
man
71 23-11-2011 Kornwerderzand, Friesland 28-12-2011
dood
Wons, Friesland
35
5
vrouw
72 18-05-2011 Wergea, Friesland 25-12-2011
dood
Genemuiden, Overijssel
219
58
onbekend
73 15-06-2011 Friens, Friesland 17-12-2011
Mantgum, Friesland
185
5
man
74 14-11-2011 Zeedijk, Marrum, Friesland 16-12-2011
dood
Hallum, Friesland
30
2
vrouw
75 30-05-2011 Wirdum, Friesland 14-12-2011
dood, verkeersslachtoffer
A7, Drachten, Friesland
198
23
man
76 30-05-2011 Hallum, Friesland 05-12-2011
dood
Moordorf, Duitsland
187
108
vrouw
77 02-06-2010 Hallum, Friesland 05-12-2011
dood
Vierhuizen, Groningen
550
32
onbekend
78 18-07-2011 Damwald, Friesland 01-12-2011
dood
Sint Jacobiparochie, Friesland
136
25
onbekend
79 29-05-2010 Boornzwaag, Friesland 28-11-2011
dood
Blauwhuis, Friesland
548
13
man
80 15-07-2010 Sneek, Friesland 27-11-2011
dood
Jutrijp, Friesland
500
0
man
81 10-06-2011 Wyns, Friesland 26-11-2011
dood
Boelenslaan, Friesland
167
21
onbekend
82 29-06-2011 Lollum, Friesland 26-11-2011
dood, gepakt door roofvogel
Bildtpollen, Friesland
150
26
onbekend
83 12-11-2011 Marrum, Friesland 25-11-2011
dood
Marrum, Friesland
12
0
vrouw
84 26-06-2006 Hommerts, Friesland 25-11-2011
dood, verkeersslachtoffer
Akkrum, Friesland
1978
12
vrouw
85 25-05-2011 Wergea, Friesland 24-11-2011
dood
Goutum, Friesland
182
5
vrouw
86 04-07-2008 Roodkerk, Friesland 24-11-2011
dood
Roodkerk, Friesland
1238
0
man
87 08-06-2011 Idaerd, Friesland 23-11-2011
dood
Dearsum, Friesland
167
7
vrouw
88 03-06-2010 Molenend, Friesland 19-11-2011
Tjerkgaast, Friesland
533
40
vrouw
89 15-06-2011 Friens, Friesland 19-11-2011
Hommerts, Friesland
157
17
vrouw
90 18-05-2011 Friens, Friesland 07-11-2011
dood, verkeersslachtoffer
A32, Grou, Friesland
172
1
vrouw
91 20-06-2011 Buitenpost, Friesland 05-11-2011
dood, alleen poot en ring gevonden
Peazemerlannen, Friesland
138
18
onbekend
92 29-01-2009 Terzool, Friesland 05-11-2011
Dearsum, Friesland
1011
2
vrouw
93 14-06-2010 Holwerd, Friesland 21-10-2011
dood, verkeersslachtoffer
A31, Franeker, Friesland
494
31
vrouw
94 07-06-2004 Kollum, Friesland 19-10-2011
Warfstermolen, Friesland
2690
6
man
95 20-06-2011 Leons, Friesland 15-10-2011
Baard, Friesland
116
1
vrouw
96 21-06-2011 Warten, Friesland 12-10-2011
dood
Niehove, Groningen
113
31
vrouw
97 06-06-2011 Rinsumageast, Friesland 28-09-2011
dood
Marrum, Friesland
113
13
onbekend
98 04-07-2009 Nieuw Vennep, Noord-Holland 23-09-2011
dood, verkeersslachtoffer
N31, Goutum, Friesland
811
130
onbekend
99 01-06-2010 Wergea, Friesland 11-09-2011
Burgum, Friesland
466
10
man
100 18-12-2010 Readtsjerk, Friesland 05-09-2011
Hoornsterzwaag, Friesland
261
35
vrouw
101 23-08-2011 Lioessens, Friesland 04-09-2011
dood
Paesens, Friesland
10
1
man
102 11-01-2009 Anjum, Friesland 01-09-2011
dood, verkeersslachtoffer
Dokkum, Friesland
963
9
man
103 04-06-2010 Wartena, Friesland 13-08-2011
Zwolle, Overijssel
434
72
vrouw
104 30-06-2011 Leeuwarden, Friesland 11-08-2011
dood
Leeuwarden, Friesland
41
0
man
105 01-06-2010 Warga, Friesland 08-08-2011
dood, verdronken
Tjerkgaast, Friesland
431
29
vrouw
106 15-06-2011 Wergea, Friesland 27-07-2011
dood, verkeersslachtoffer
Badhoevedorp, Luchthaven Schiphol
41
119
man
107 20-06-2011 Holwerd, Friesland 24-07-2011
dood
Damwoude, Friesland
35
11
onbekend
108 30-05-2011 Wirdum, Friesland 21-07-2011
dood, treinslachtoffer
Jorwert, Friesland
52
3
onbekend
109 07-07-2011 Munein, Friesland 20-07-2011
dood
Munein, Friesland
12
0
onbekend
110 03-06-2011 Wergea, Friesland 19-07-2011
dood
Castricum, Noord-Holland
46
104
onbekend
111 18-06-2011 Aldtsjerk, Friesland 17-07-2011
dood
Aldtsjerk, Friesland
28
1
vrouw
112 02-06-2010 Hallum, Friesland 16-07-2011
dood
Winsum, Groningen
407
45
man
113 20-06-2011 Driezum, Friesland 16-07-2011
dood
Walterswald, Friesland
26
0
onbekend
114 18-06-2011 Blije, Friesland 12-07-2011
dood, verkeersslachtoffer
Ilpendam, Noord-Holland
23
116
onbekend
115 27-12-2008 Blije, Friesland 23-06-2011
dood, verkeersslachtoffer
Blije, Friesland
908
0
man
116 01-06-2011 Ryptsjerk, Friesland 09-06-2011
dood
Ryptsjerk, Friesland
8
0
onbekend
117 11-06-2010 Bears, Friesland 18-05-2011
Wytgaard, Friesland
341
3
vrouw
118 17-06-2008 Drachtstercompagnie, Friesland 08-05-2011
dood, gepakt door roofvogel
Bakkeveen, Friesland
1055
7
man
119 06-06-2010 Marssum, Friesland 16-04-2011
dood, verkeersslachtoffer
A31, Marssum, Friesland
313
0
man
120 15-01-2011 Rinsumageast, Friesland 13-04-2011
dood, verkeersslachtoffer
A7, Tjalleberd, Friesland
87
35
vrouw
121 06-07-2009 Warga, Friesland 13-04-2011
ziek, gewond
Wageningen, Gelderland
646
131
man
122 10-06-2010 Offingawier, Friesland 08-04-2011
Wytgaard, Friesland
302
14
man
123 29-05-2010 Drogeham, Friesland 25-03-2011
ziek, gewond
Zwagermieden, Friesland
299
8
man
124 19-06-2006 Garyp, Friesland 21-03-2011
Wanswerd, Friesland
1736
16
man
125 03-06-2010 Oudega, Friesland 13-03-2011
De Veenhoop, Friesland
284
5
man
126 26-05-2010 Wartena, Friesland 09-03-2011
dood, verkeersslachtoffer
A32, Haskerdijken, Friesland
286
15
man
127 04-07-2005 Goutum, Friesland 25-02-2011
ziek, gewond
Ureterp, Friesland
2062
25
man
128 01-07-2010 Middenbeemster, Noord-Holland 05-02-2011
Oudega (gem. Smallingerland), Friesland
219
95
man
129 16-06-2010 Tjerkgaast, Friesland 29-01-2011
Grou, Friesland
227
24
vrouw
130 09-07-2010 Boornzwaag, Friesland 15-01-2011
Rinsumageest, Friesland
191
36
vrouw
131 18-08-2009 Luchthaven Schiphol, Noord-Holland 01-01-2011
dood
Tjerkwerd, Friesland
501
94
man
132 11-06-2010 Tietjerk, Friesland 28-12-2010
dood, verhongerd
Sint Annen, Groningen
198
54
man
133 04-07-2007 Miedum, Friesland 27-12-2010
Britsum, Friesland
1272
3
man
134 20-06-2009 Wartena, Friesland 15-12-2010
dood, verkeersslachtoffer
Wartena, Friesland
543
2
vrouw
135 21-06-2010 Twijzel, Friesland 07-12-2010
dood
Sandebuur, Drenthe
169
24
man
136 15-06-2009 Hallum, Friesland 06-10-2010
dood, draadslachtoffer
Stiens, Friesland
478
5
man
137 30-05-2010 Hallum, Friesland 05-10-2010
dood, verkeersslachtoffer
Marrum, Friesland
128
3
man
138 30-05-2009 Tolbert, Groningen 01-10-2010
dood
Kollumerzwaag, Friesland
490
21
man
139 10-07-2009 Rauwerd, Friesland 19-08-2010
dood, gepakt door dier
Warstiens, Friesland
405
8
vrouw
140 05-06-2010 Oenkerk, Friesland 30-07-2010
dood, verdronken
Oenkerk, Friesland
55
0
vrouw
141 02-06-2010 Goutum, Friesland 23-07-2010
dood, verhongerd
Bokel, Duitsland
51
274
vrouw
142 09-06-2010 Oudkerk, Friesland 05-07-2010
dood door roofvogel
Oudkerk, Friesland
26
0
man
143 02-07-2002 Bergum, Friesland 01-06-2010
dood
Ferwerd, Friesland
2891
19
onbekend
144 29-06-2008 Broek, Friesland 09-05-2010
dood, verkeersslachtoffer
N31, Wartena, Friesland
679
23
vrouw
145 13-06-2008 Blija, Friesland 12-04-2010
dood
Blija, Friesland
668
1
vrouw
146 09-03-2010 Eernewoude, Friesland 10-04-2010
dood, verkeersslachtoffer
Poppenwier, Friesland
32
15
vrouw
147 20-06-2009 Augsbuurt, Friesland 26-03-2010
dood
Jislum, Friesland
279
21
onbekend
148 22-06-2004 Mirns, Friesland 26-03-2010
dood
Miedum, Friesland
2103
49
vrouw
149 27-05-2009 Warstiens, Friesland 13-03-2010
Suwald, Friesland
290
1
man
150 07-06-2008 Morra, Friesland 13-03-2010
Ee, Friesland
644
1
vrouw
151 17-06-2009 Uitwellingerga, Friesland 08-03-2010
dood, verkeersslachtoffer
N31, Nijega, Friesland
264
25
onbekend
152 12-06-2009 Wanswerd, Friesland 23-01-2010
dood
Westerhausen, Wilhelmshaven, Duitsland
225
147
vrouw
153 17-06-2009 Leeuwarden, Friesland 22-01-2010
dood
Leeuwarden, Friesland
219
3
vrouw
154 12-06-2009 Dokkum, Friesland 17-01-2010
dood
Finsterwolde, Groningen
220
73
vrouw
155 20-06-2009 Augsbuurt, Friesland 15-01-2010
dood, raamslachtoffer
Dokkum, Friesland
209
15
onbekend
156 25-06-2009 Leeuwarden, Friesland 13-01-2010
ziek, gewond
Gaast, Friesland
202
33
vrouw
157 22-06-2009 Warstiens, Friesland 12-01-2010
dood
Saalfeld, Duitsland
204
471
onbekend
158 17-06-2009 Marrum, Friesland 12-01-2010
dood
Dronten, Flevoland
209
62
vrouw
159 29-01-2009 Grou, Friesland 12-01-2010
dood
Grou, Friesland
348
4
vrouw
160 15-06-2009 Drogeham, Friesland 08-01-2010
dood, verhongerd
Sloten, Friesland
207
60
man
161 16-06-2009 De Veenhoop, Friesland 30-12-2009
dood
Scharmer, Groningen
197
48
vrouw
162 09-07-2009 Ferwert, Friesland 29-12-2009
dood
Ihlow, Weser-Ems, Duitsland
173
104
vrouw
163 11-07-2008 Domwier, Friesland 27-12-2009
Grou, Friesland
534
3
vrouw
164 14-05-2009 Garijp, Friesland 24-12-2009
Garyp, Friesland
224
2
vrouw
165 20-06-2009 Kollum, Friesland 21-12-2009
Pieterzijl, Groningen
184
6
onbekend
166 15-06-2009 Sibrandahûs, Friesland 21-12-2009
dood
Raard, Friesland
189
0
onbekend
167 20-06-2009 Kollum, Friesland 22-11-2009
dood
Kollumerpomp, Friesland
155
6
onbekend
168 25-06-2009 Hempens, Leeuwarden, Friesland 18-10-2009
dood
Langeoog-oost, Weser-Ems, Duitsland
115
134
vrouw
169 07-07-2009 Goutum, Friesland 24-09-2009
dood
Leeuwarden, Friesland
79
2
onbekend
170 18-04-2009 Bergum, Friesland 23-09-2009
dood, treinslachtoffer
Gerkesklooster, Friesland
158
11
vrouw
171 10-07-2009 Holwerd, Friesland 02-09-2009
Schiphol, Noord-Holland
54
136
vrouw
172 25-06-2009 Bergumermeer-NZ, Friesland 29-08-2009
dood
Wismar, Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland
65
364
onbekend
173 24-10-2008 Grou, Friesland 20-08-2009
dood, verdronken
Grou, Friesland
300
0
vrouw
174 23-06-2009 Gytsjerk, Friesland 17-08-2009
metaaldetector
Ryptsjerk, Friesland
55
2
onbekend
175 03-07-2009 Boekend, Limburg 06-08-2009
dood, vliegtuigslachtoffer
Vliegbasis Leeuwarden, Friesland
34
207
onbekend
176 28-05-2009 Dongjum, Friesland 06-08-2009
dood
Dongjum, Friesland
70
2
vrouw
177 18-06-2009 Rinsumageest, Friesland 04-07-2009
dood, verkeersslachtoffer
Rinsumageest, Friesland
16
0
man
178 17-02-2009 Nes, Friesland 04-07-2009
dood
Nes, Friesland
137
2
vrouw
179 07-07-2006 Kleine Geest, Friesland 14-06-2009
dood
Eeltjemeer, Rinsumageest, Friesland
1073
9
onbekend
180 11-06-2007 Siblingen, Schaffhausen, Zwitserland 26-05-2009
De Valom, Friesland
715
643
vrouw
181 12-05-2008 Oenkerk, Friesland 05-04-2009
dood
Oudkerk, Friesland
328
2
vrouw
182 07-06-2007 Tietjerk, Friesland 30-03-2009
dood
Hantum, Friesland
662
17
man
183 27-12-2008 Birdaard, Friesland 15-03-2009
dood
Jislum, Friesland
78
1
man
184 12-06-2008 Wanswerd, Friesland 13-03-2009
dood
Sneek, Friesland
274
42
vrouw
185 25-08-2008 Hardegarijp, Friesland 07-03-2009
dood
De Heurne, Gelderland
194
153
vrouw
186 05-01-2009 Wartena, Friesland 28-02-2009
dood
Warstiens, Friesland
54
2
vrouw
187 15-02-2009 Oosterwierum, Friesland 26-02-2009
Oosterwierum, Friesland
11
2
vrouw
188 28-05-2008 Rinsumageest, Friesland 20-02-2009
dood, verhongerd
Jannum, Friesland
268
2
vrouw
189 22-06-2007 Winsum, Friesland 18-02-2009
dood
Vliegbasis Leeuwarden, Friesland
607
14
vrouw
190 10-06-2008 Leeuwarden, Friesland 15-02-2009
dood, raamslachtoffer
Surhuisterveen, Friesland
250
24
vrouw
191 29-06-2008 Damwoude, Friesland 02-02-2009
dood
Allersma, Groningen
218
30
man
192 14-06-2008 De Valom, Friesland 28-01-2009
dood
Marrum, Friesland
228
17
vrouw
193 01-07-2008 Opeinde, Friesland 07-01-2009
dood
Nijega, Friesland
190
4
man
194 27-06-2008 Sijbrandahuis, Friesland 02-01-2009
dood, verhongerd
Joure, Friesland
189
37
vrouw
195 19-06-2008 Warten, Friesland 28-12-2008
dood
Stiens, Friesland
192
13
onbekend
196 10-06-2008 Swichum, Friesland 20-12-2008
dood
Warga, Friesland
193
2
man
197 07-05-2008 Hardegarijp, Friesland 18-12-2008
Tietsjerk, Friesland
225
6
vrouw
198 31-05-2008 Ysbrechtum, Friesland 30-11-2008
dood
Tzum, Friesland
183
14
vrouw
199 07-07-2008 Giekerk, Friesland 21-11-2008
dood
Kleine Wielen, Leeuwarden, Friesland
137
2
man
200 12-06-2008 Wanswert, Friesland 15-11-2008
dood
Akkrum, Friesland
156
32
vrouw
201 19-06-2008 Lekkum, Friesland 11-11-2008
dood, verhongerd
Lekkum, Friesland
145
0
vrouw
202 19-06-2008 Warten, Friesland 01-11-2008
dood, treinslachtoffer
Winsum, Groningen
135
45
vrouw
203 07-07-2008 Hardegarijp, Friesland 29-10-2008
dood
Garijp, Friesland
114
4
man
204 19-06-2008 Warten, Friesland 25-10-2008
dood, verkeersslachtoffer
Tjerkwerd, Friesland
128
29
onbekend
205 27-06-2008 Giekerk, Friesland 25-10-2008
Westenschouwen, Zeeland
120
228
man
206 10-05-2008 Garijp, Friesland 24-10-2008
Garijp, Friesland
167
2
vrouw
207 03-03-2006 Driesum, Friesland 27-09-2008
dood, verkeersslachtoffer
Triemen, Friesland
939
2
man
208 30-06-2008 De Leijen-NZ, Friesland 22-09-2008
dood
Afsluitdijk, Friesland
84
50
onbekend
209 12-07-2008 Sumarreheide, Friesland 08-09-2008
dood
Sumarreheide, Friesland
58
2
vrouw
210 18-06-2007 Blija, Friesland 02-09-2008
dood, verkeersslachtoffer

28-05-2008
22-12-2007
Dokkum, Friesland
Damwoude, Friesland
Rinsumageest, Friesland
442
345
187
9
10
7
vrouw
211 27-06-2008 Giekerk, Friesland 24-08-2008
dood
Aldeboarn, Friesland
58
21
onbekend
212 28-06-2006 Bartlehiem, Friesland 17-08-2008
Lytse Geast, Friesland
781
4
vrouw
213 12-06-2008 Bergum, Friesland 19-07-2008
dood
Bergum, Friesland
37
4
vrouw
214 07-06-2008 Twijzelerheide, Friesland 10-07-2008
dood
Ferwert, Friesland
33
19
man
215 12-06-2008 Akkrum, Friesland 05-07-2008
dood
Tweede Exloërmond, Drenthe
23
74
man
216 04-06-2008 Marrum, Friesland 21-06-2008
dood
Marrum, Friesland
17
0
vrouw
217 08-06-2005 Staphorst, Overijssel 04-06-2008
De Valom, Friesland
1092
72
vrouw
218 30-05-2007 Lage Mierde, Brabant 28-05-2008
Marrum, Friesland
364
219
vrouw
219 02-07-1999 Blija, Friesland 28-05-2008
Blija, Friesland
3253
2
vrouw
220 22-06-2003 Oldeholtwolde, Friesland 28-05-2008
Damwoude, Friesland
1802
43
vrouw
221 02-07-2006 Boornzwaag, Friesland 10-05-2008
Haskerdijken, Friesland
678
9
vrouw
222 14-06-2007 Opeinde, Friesland 08-03-2008
Eernewoude, Friesland
268
7
man
223 03-06-2007 Ballastplaatbos, Lauwersmeer, Groningen 27-01-2008
06-01-2008
Broeksterwoude, Friesland
238
217
18
18
vrouw
224 11-06-2004 Goënga, Friesland 20-01-2008
13-01-2008
Hallum, Friesland
Stiens, Friesland
1318
1311
27
25
vrouw
225 14-06-2007 Nijega, Friesland 14-01-2008
Oudega, Friesland
214
8
man
226 18-06-2007 Hardegarijp, Friesland 13-01-2008
dood
Oudega, Friesland
209
11
vrouw
227 06-08-2006 Schiphol-Oost, Noord-Holland 03-01-2008
Eernewoude, Friesland
515
121
vrouw
228 16-02-2007 Zoutkamperplaat, Lauwersmeer, Friesland 06-06-2007
Zoutkamperplaat, Lauwersmeer, Friesland
110
2
vrouw
229 16-03-2006 Birdaard, Friesland 08-05-2007
dood door machine
Jislum, Friesland
418
7
man
230 23-06-2006 Dwingeloo, Drenthe 15-01-2007
Oudkerk, Friesland
206
58
vrouw
231 24-06-1997 Bergumermeer-NZ, Friesland 25-11-2006
metaaldetector
Noordbergum, Friesland
3441
1
onbekend
232 13-03-2006 Rijperkerk, Friesland 04-11-2006
dood
Bergum, Friesland
236
8
man
233 05-07-2003 Giekerk, Friesland 20-03-2006
Birdaard, Friesland
989
4
man
234 01-06-2005 Wijckel, Friesland 17-03-2006
Sint Annaparochie, Friesland
289
41
man
235 11-06-2004 Driesumerterp, Friesland 16-03-2006
Driesum, Friesland
643
1
man
236 07-06-2004 Kollum, Friesland 16-03-2006
Kollumerwaard, Friesland
647
8
vrouw
237 16-06-2004 Ravenswoud, Friesland 14-03-2006
Rohel (Achtk.), Friesland
636
33
man
238 03-07-2003 IJsbrechtum, Friesland 13-03-2006
Eernewoude, Friesland
984
23
vrouw
239 10-07-2001 Staphorst, Overijssel 13-03-2006
Garijp, Friesland
1707
58
man
240 25-07-2002 De Leijen-WZ, Friesland 06-03-2006
Eernewoude, Friesland
1320
5
man
241 07-07-2003 Tibma, Friesland 04-03-2006
Zuurdijk, Groningen
971
18
vrouw
242 16-06-2003 Follega, Friesland 06-02-2006
Oostermeer, Friesland
966
38
vrouw
243 05-06-2004 Suawoude, Friesland 16-11-2005
ziek, gewond
Rellingen, Schleswig-Holstein, Duitsland
529
264
onbekend
244 17-06-2005 Sigerswoude, Friesland 17-08-2005
dood
Spijkerpad, Oerd, Ameland
61
36
onbekend
245 22-06-2004 Otterpark, Leeuwarden, Friesland 12-07-2005
verkeersslachtoffer
Bergum, Friesland
385
5
onbekend
246 22-06-2004 Otterpark, Leeuwarden, Friesland 11-07-2005
verkeersslachtoffer
Leeuwarden, Friesland
384
4
onbekend
247 08-06-2004 Suawoude, Friesland 05-08-2004
treinslachtoffer
Leeuwarden (perron), Friesland
58
10
onbekend
248 02-07-2000 Bergumermeer-NZ, Friesland 04-12-2003
metaaldetector
Noordbergum, Friesland
1250
2
onbekend
249 17-06-2002 Quatrebras, Friesland 22-04-2003
dood
Greonterp, Friesland
309
38
onbekend
250 24-06-2002 Wirdum, Friesland 20-03-2003
dood
Oosterbierum, Friesland
269
20
onbekend
251 30-06-2002 Wartena, Friesland 19-10-2002
Wartena, Friesland
111
1
man
252 19-07-2001 Bergum, Friesland 19-03-2002
dood
Trige, Arhus Jylland, Denemarken
243
431
onbekend
253 25-06-2001 Gaastmeer, Friesland 04-12-2001
dood
Elektr. Centrale, Bergum, Friesland
162
43
vrouw
254 24-11-2000 Oudega, Friesland 25-03-2001
dood
Panhuyspoel, Friesland
121
2
vrouw
255 14-06-2000 Noordbergum, Friesland 09-08-2000
Vliegbasis Twenthe, Overijssel
56
122
man