logo
   

Overige vangsten in 2009

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Koolmees 178 102 76
2 Pimpelmees 123 70 53
3 Merel 120 74 46
4 Roodborst 77 51 26
5 Tjiftjaf 80 56 24
6 Zanglijster 57 38 19
7 Zwartkop 78 59 19
8 Staartmees 35 19 16
9 Kleine Karekiet 98 87 11
10 Vink 18 10 8
11 Winterkoning 33 25 8
12 Boomkruiper 15 8 7
13 Fitis 11 5 6
14 Tuinfluiter 9 3 6
15 Rietgors 16 13 3
16 Witgesterde Blauwborst 3 3
17 Gaai 2 2
18 Goudhaan 8 6 2
19 IJsvogel 4 3 1
20 Koperwiek 12 11 1
21 Baardmannetje 4 4
22 Blauwborst 1 1
23 Boerenzwaluw 1 1
24 Gekraagde Roodstaart 4 4
25 Goudvink 1 1
26 Groenling 10 10
27 Grote Gele Kwikstaart 1 1
28 Grote Lijster 1 1
29 Heggenmus 2 2
30 Keep 1 1
31 Matkop 3 3
32 Putter 1 1
33 Rietzanger 7 7
34 Ringmus 1 1
35 Snor 1 1
36 Vuurgoudhaan 2 2
Eindtotaal 1018 681 337