logo
   

Overige vangsten in 2009

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Koolmees 178 102 76
2 Kleine Karekiet 98 87 11
3 Merel 120 74 46
4 Pimpelmees 123 70 53
5 Zwartkop 78 59 19
6 Tjiftjaf 80 56 24
7 Roodborst 77 51 26
8 Zanglijster 57 38 19
9 Winterkoning 33 25 8
10 Staartmees 35 19 16
11 Rietgors 16 13 3
12 Koperwiek 12 11 1
13 Groenling 10 10
14 Vink 18 10 8
15 Boomkruiper 15 8 7
16 Rietzanger 7 7
17 Goudhaan 8 6 2
18 Fitis 11 5 6
19 Baardmannetje 4 4
20 Gekraagde Roodstaart 4 4
21 IJsvogel 4 3 1
22 Matkop 3 3
23 Tuinfluiter 9 3 6
24 Heggenmus 2 2
25 Vuurgoudhaan 2 2
26 Blauwborst 1 1
27 Boerenzwaluw 1 1
28 Goudvink 1 1
29 Grote Gele Kwikstaart 1 1
30 Grote Lijster 1 1
31 Keep 1 1
32 Putter 1 1
33 Ringmus 1 1
34 Snor 1 1
35 Gaai 2 2
36 Witgesterde Blauwborst 3 3
Eindtotaal 1018 681 337