logo
   

Overige vangsten in 2009

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Koolmees 178 102 76
2 Pimpelmees 123 70 53
3 Merel 120 74 46
4 Kleine Karekiet 98 87 11
5 Tjiftjaf 80 56 24
6 Zwartkop 78 59 19
7 Roodborst 77 51 26
8 Zanglijster 57 38 19
9 Staartmees 35 19 16
10 Winterkoning 33 25 8
11 Vink 18 10 8
12 Rietgors 16 13 3
13 Boomkruiper 15 8 7
14 Koperwiek 12 11 1
15 Fitis 11 5 6
16 Groenling 10 10
17 Tuinfluiter 9 3 6
18 Goudhaan 8 6 2
19 Rietzanger 7 7
20 Baardmannetje 4 4
21 Gekraagde Roodstaart 4 4
22 IJsvogel 4 3 1
23 Matkop 3 3
24 Witgesterde Blauwborst 3 3
25 Gaai 2 2
26 Heggenmus 2 2
27 Vuurgoudhaan 2 2
28 Blauwborst 1 1
29 Boerenzwaluw 1 1
30 Goudvink 1 1
31 Grote Gele Kwikstaart 1 1
32 Grote Lijster 1 1
33 Keep 1 1
34 Putter 1 1
35 Ringmus 1 1
36 Snor 1 1
Eindtotaal 1018 681 337